Generelt

Hillerød Industri- & Håndværkerforening indsamler og behandler personoplysninger om dig når du kommunikerer med os, benytter vores foreningstilbud, melder dig ind som medlem og når du tilmelder dig vores arrangementer, eller anvender vores hjemmeside: hihf.dk.

Hillerød Industri- & Håndværkerforeningens ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til?

Medlemmer af Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Hillerød Industri- & Håndværkerforening beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Hillerød Industri- & Håndværkerforening. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt at levere de ydelser, du har adgang til via dit medlemskab hos os. Vi registrerer almindelige oplysninger som fx indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med indgåelsen af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig medlemsadministration, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af den aftale, du har indgået med Hillerød Industri- & Håndværkerforening. 

Når du tilmelder dig vores arrangementer, anvender vores hjemmeside, eller i øvrigt kommunikerer med Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse disse.

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hihf.dk, når du besøger hjemmesiden. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med tilmeldinger til vores arrangementer.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som sandsynligvis vil være mest relevant for dig, at registrere dine tilmeldinger, samt at kunne levere de ydelser, du har efterspurgt, som fx at fremsende en indkaldelse til generalforsamling, oplysninger om arrangementer og anden relevant information i forbindelse med Hillerød Industri- & Håndværkerforeningens virke. Herudover anvender vi oplysningerne til trafikmåling, sikre mod misbrug, samt til at optimere vores services og indhold.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Medlemmer af Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Hillerød Industri- & Håndværkerforening består.

Når du køber et medlemskab hos Hillerød Industri- & Håndværkerforening, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil medlemskabet er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.  

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.  

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Hillerød Industri- & Håndværkerforening i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig fx er ophørt november 2019 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2024.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Når du tilmelder dig vores arrangementer, anvender vores hjemmeside, eller i øvrigt kommunikerer med Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Modtagere af nyhedsbreve og deltager i arrangementer kan når som helst framelde sig, hvorefter de registrerede personoplysninger slettes med mindre Hillerød Industri- & Håndværkerforening har anden legitim interesse i at gemme oplysningerne.

Andre personoplysninger slettes, når Hillerød Industri- & Håndværkerforening ikke længere har andre legitime formål eller forpligtelser som grundlag for at fortsætte vores behandling.

Videregivelse af oplysninger

Medlemmer af Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Idet en del af de ydelser  Hillerød Industri- & Håndværkerforening tilbyder udgør rabat- og fordelsaftaler med tredjepartvirksomheder, kan Hillerød Industri- & Håndværkerforening have brug for, at dine almindelige kontaktoplysninger kan videregives til vores samarbejdspartnere til brug for opfyldelsen af aftalen. Ved din aftale med eller medlemskab af Hillerød Industri- & Håndværkerforening accepterer du derfor, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere mv. 

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder. 

Når du tilmelder dig vores arrangementer, anvender vores hjemmeside, eller i øvrigt kommunikerer med Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Data om din brug af websitet, hvilket indhold du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. 

Databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Hillerød Industri- & Håndværkerforening er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af personer særligt betroet dertil. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat.

Retten til indsigt i dine personoplysninger 

Du har som medlem hos Hillerød Industri- & Håndværkerforening ret til at få Hillerød Industri- & Håndværkerforeningens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. 

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Hillerød Industri- & Håndværkerforening uden unødig forsinkelse. 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til sletning af dine personoplysninger 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Hillerød Industri- & Håndværkerforening uden unødig forsinkelse, hvis Hillerød Industri- & Håndværkerforening ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herunder ret til at, behandle dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Hillerød Industri- & Håndværkerforening i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@hihf.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”Senest revideret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt. 

Klagemulighed

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig

Navn: Hillerød Industri- & Håndværkerforening

Adresse: Møllestræde 9, 3400 Hillerød

CVR/VAT: 74363512 Web: hihf.dk

Kontaktperson: Jesper Følbæk Nielsen

Telefon: +45 4050 6827

Mail: kontakt@hihf.dk

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Hillerød Industri- & Håndværkerforening, skal du rette henvendelse til Jesper Følbæk Nielsenr på e-mail: kontakt@hihf.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den gældende lovgivning.

Senest revideret: januar 2024

Næste revision: Senest maj 2025

Comments are closed.

Close Search Window